Smarta tips om tak

Hur länge bör ett tak hålla?

Är det dags att byta tak och är det verkligen rimligt att det krävs nytt tak efter 5 år? Det är inte så dumt att vara medveten om hur länge ett tak håller för det kan få betydelse för vilken typ av tak du väljer då det ska läggas ett nytt.

Hur länge ditt tak håller beror på flera saker. Du bör till exempel vara noga med att sköta taktvätt och takrengöring på rätt sätt i enlighet med det tak som du har. Men sedan är det givetvis så att vissa taktyper lever mycket längre. Det ser vi inte minst på historiska byggnader som fortfarande har fina tak till exempel av koppar.

Tegeltak bör hålla 100 år

Om du har ett tegeltak ska det klara sig länge. Om du sköter om det och undersöker att taket är tätt för att laga läckor kan du mycket väl få ut 100 år och mer av det. Om det blir skador går det ju att laga lokalt på ett smidigt sätt med tegel. Betongtak kan också hålla i 100 år om de sköts på rätt sätt.

Plåt och papper har liknande livslängd

Det kan förvåna men så är det faktiskt. Ett plåttak bör hålla i upp till 30 år om det är förzinkat och du tar hand om det. Ett modernt papptak kan faktiskt också hålla sig i upp till 30 år. Fast papp måste behandlas på rätt sätt för att inte slitas ut i förtid.

Om du lägger gummiduk på tak kommer det att ge omkring 10 år vilket kan vara av intresse då du har ett tak som utsätts för en hel del slitage. Det kan vara av intresse att se på denna möjlighet och andra metoder som kan få ditt tak att leva mycket längre.

Är ditt tak tätt?

Om du får ställa ut hinkar på golvet när det regnar är taket inte tätt. Fast det är inte alltid så uppenbart att taket behöver tätas.

Läs mer »